Challenges List

มาออกแบบโลโก้ชมรมกันเถอะ

By TCDC

โลโก้ เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โลโก้ที่ดีจะต้องออกแบบอย่างสอดคล้องกับทั้งจุดประสงค์ของแบรนด์ สื่ออารมณ์ให้กับลูกค้าในแบบที่ต้องการ จดจำง่าย มีความหมายและมีลักษณะเฉพาะ

300

Reward Points

เงื่อนไข

 • point ขั้นต่ำ 0 points
 • level ขั้นต่ำ normal

เริ่มกิจกรรม 30/07/2561

Design your YDC’S LOGO

By Studio Dialogue

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่องการออกแบบโลโก้ โดยที่โลโก้นั้นทำหน้าที่สะท้อนถึงคาแรคเตอร์ของคลับ YDC ตลอดจนการตกแต่งและจัดวางให้ลงตัวอย่างสวยงามและเหมาะสม ได้ผลงานเป็นโลโก้ประจำของคลับ

2,800

Reward Points

เงื่อนไข

 • point ขั้นต่ำ 5,000 points
 • level ขั้นต่ำ silver

สิ้นสุดกิจกรรม August

The Story Teller

By RGB72

ชวนน้องๆ มาออกแบบวิธีการเล่าเรื่องราว เพื่อบอกเรื่องเล่าที่เรารู้ให้ยิ่งน่าสนใจและเข้าถึงใจคนฟัง ในหัวข้อ 10 เรื่องที่ทำให้ปิดเทอมนี้ไม่เหมือนเดิม

2,800

Reward Points

เงื่อนไข

 • point ขั้นต่ำ 5,000 points
 • level ขั้นต่ำ silver

สิ้นสุดกิจกรรม August

Way to zero waste design

By PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC)

ชาเลนจ์ที่จะทําให้น้องๆ ได้เข้าใจถึงปัญหาที่เราทุกคนกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะส่งผลต่อทุกชีวิตบนโลกนี้และเราในฐานะดีไซน์เนอร์จะช่วยกันทำให้ โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร

2,800

Reward Points

เงื่อนไข

 • point ขั้นต่ำ 5,000 points
 • level ขั้นต่ำ silver

สิ้นสุดกิจกรรม August

ดีไซน์พอร์ต ออกแบบฝัน

By Moreover

ถ้าภารกิจคือจะต้องทำพอร์ตเพื่อสะสมผลงาน หรือยื่นเข้าศึกษาต่อในอนาคต แต่ยังไม่มีไอเดีย หรือไม่รู้จะเรียบเรียง เล่าเรื่องตัวเองอย่างไร ชาเลนจ์นี้อาจจะทำให้เราเริ่มต้นทำพอร์ตได้อย่างมีทิศทาง

2,800

Reward Points

เงื่อนไข

 • point ขั้นต่ำ 5,000 points
 • level ขั้นต่ำ silver

สิ้นสุดกิจกรรม August

Uniform for fun

By CIDI

เครื่องแต่งกายหรือเครื่องแบบนักเรียนคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของนักเรียน เพราะในทุกๆ กิจกรรมเครื่องแต่งกายมีส่วนช่วยในการส่งเสริมบุคลิกภาพ อารมณ์และความรู้สึก จะดีกว่าไหมถ้าให้นักเรียนมีส่วนช่วยออกแบบเครื่องแต่งกาย (ในจินตนาการ) ที่เค้าต้องใส่ไปโรงเรียนทุกวันด้วยตัวเอง ดีกว่าใส่เครื่องแบบที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องใส่เครื่ องแบบที่เหมือนกันทุกโรงเรียน หากการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ในจินตนาการ)ของพวกเขาถูกนำไปต่อยอดและใช้จริงในอนาคต นั่นหมายถึงความคิดเล็กๆ เหล่านั้นมีส่วนช่วยทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีเอกลักษณ์เพิ่มมากขึ้น และยังเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ของพวกเขาได้อีกด้วย

2,800

Reward Points

เงื่อนไข

 • point ขั้นต่ำ 5,000 points
 • level ขั้นต่ำ silver

สิ้นสุดกิจกรรม August

Waste to win ขยะเปลี่ยนโลก ขยะเปลี่ยนเรา

By MDIC

สิ่งของเหลือใช้รอบตัวที่เรามองข้าม สามารถสร้างคุณค่าและการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ได้

2,800

Reward Points

เงื่อนไข

 • point ขั้นต่ำ 5,000 points
 • level ขั้นต่ำ silver

สิ้นสุดกิจกรรม August

The Micro Trend of Behavior Spotted จับสังเกตแนวโน้มพฤติกรรมรอบตัวเพื่อค้นหาโอกาสใหม่

By Baramizi

การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นความสามารถพิเศษด้านการสังเกตการ จับประเด็น ซักถาม และวิเคราะห์ที่สำคัญสำหรับน้องๆ ที่จะนำสู่การมีความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรมในอนาคต Waste to win ขยะเปลี่ยนโลก ขยะเปลี่ยนเรา Skills gained พี่ๆ BaramiziLab จึงอยากท้าทายน้องๆ ให้พิชิต Challenge นี้ ง่ายๆ เพียง ออกไปสำรวจ สังเกต ซักถาม วิเคราะห์ จับประเด็น หารือ และนำสู่การสรุปผลเป็นแนวโน้มพฤติกรรมที่น่าสนใจพร้อมสาเหตุ และโอกาสใหม่ที่เห็นจากมัน

2,800

Reward Points

เงื่อนไข

 • point ขั้นต่ำ 5,000 points
 • level ขั้นต่ำ silver

สิ้นสุดกิจกรรม August

Business World Exploration

By BASE Playhouse

Challenge ที่จะพาน้องๆไปเปิดโลกธุรกิจ! โดยที่น้องๆจะได้ลงพื้นที่จริงเพื่อลอง Explore ธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ย่านเยาวราช ว่ามีธุรกิจอะไรที่ เจ๋ง แปลก และแหวกแนวบ้าง Peek-A-Boo Treasure ! Skills gained ที่สำคัญจะต้องเฟ้นหาธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน ด้วยความคิดสร้างสรรค์จริงๆได้ด้วย เช่น ธุรกิจขายพื้นที่โฆษณาบนเสื้อยืด ธุรกิจขับรถแทนในชั่วโมงเร่งด่วน ธุรกิจเก็บมูลสุนัขทั่วราชอาณาจักร ธุรกิจระบายอารมณ์โกรธ THE DESTRUCTION COMPANY

2,800

Reward Points

เงื่อนไข

 • point ขั้นต่ำ 5,000 points
 • level ขั้นต่ำ silver

สิ้นสุดกิจกรรม August