Challenge

UNIFORM FOR FUN

เครื่องแต่งกายหรือเครื่องแบบนักเรียนคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของนักเรียน เพราะในทุกๆ กิจกรรมเครื่องแต่งกายมีส่วนช่วยในการส่งเสริมบุคลิกภาพ อารมณ์และความรู้สึก จะดีกว่าไหมถ้าให้นักเรียนมีส่วนช่วยออกแบบเครื่องแต่งกาย (ในจินตนาการ) ที่เค้าต้องใส่ไปโรงเรียนทุกวันด้วยตัวเอง ดีกว่าใส่เครื่องแบบที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องใส่เครื่องแบบที่เหมือนกันทุกโรงเรียน หากการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ในจินตนาการ)ของพวกเขาถูกนำไปต่อยอดและใช้จริงในอนาคต นั่นหมายถึงความคิดเล็ก ๆ เหล่านั้นมีส่วนช่วยทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีเอกลักษณ์เพิ่มมากขึ้น และยังเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ของพวกเขาได้อีกด้วย

Partner
CIDI
Challenge Due
31/03/2019
Skills

Mission

Mission 1: เครื่องแบบโดนใจ ไปไหนใครๆก็ชม

Mission 2: จัดไป!! สีไหนมาแรง!!