New Team

#

TEAM

SCHOOL

11/12/2018 YoungBloodICT

(โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม)

Recent Challenges

มาออกแบบโลโก้ชมรมกันเถอะ

โลโก้ เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โลโก้ที่ดีจะต้องออกแบบอย่างสอดคล้องกับทั้งจุดประสงค์ของแบรนด์ สื่ออารมณ์ให้กับลูกค้าในแบบที่ต้องการ จดจำง่าย มีความหมายและมีลักษณะเฉพาะ

Partner

TCDC

สิ้นสุดกิจกรรม

31/03/2019

THE STORY TELLER

Key Take Away ของ The Story Teller คือ “นักเล่าเรื่องที่ดี มีกระบวนการคิดอย่างไร” การเล่าเรื่องสามารถเล่าเรื่องได้หลายรูปแบบ เช่น เขียนเป็นข้อความ เล่าด้วยเสียงเป็นละครวิทยุ หรือการทำ video เล่าเรื่องราว ในครั้งนี้พี่ๆ rgb72 จะมาท้าทายน้อง ๆ ให้บอกเล่าเรื่องราวด้วยการทำ clip video เพื่อเผยแพร่ใน social network เล่าเรื่องอย่างไร ให้เรื่องเล่าของเราโดนใจคนฟังกับหัวข้อ “10 เรื่องที่ทำให้ปิดเทอมนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” Stage ของการทำสื่อประกอบด้วย 3 Stage 1. Pre-Production ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด โดยจะต้องหา idea เพื่อการเล่าเรื่องให้โดนใจคนฟัง มีเรื่องที่จะต้อง define ให้ได้ดังต่อไปนี้ ค้นหา Who & Why คิด Conceptual & Storyline คิด Storyboard 2. Production ลงมือทำสื่อนั้นๆ ซึ่งใน mission นี้เป็นการถ่ายทำ 3.Post- Production หลังจากถ่ายทำแล้วเป็นขั้นตอนของการตัดต่อ

Partner

RGB72

สิ้นสุดกิจกรรม

31/03/2019

UNIFORM FOR FUN

เครื่องแต่งกายหรือเครื่องแบบนักเรียนคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของนักเรียน เพราะในทุกๆ กิจกรรมเครื่องแต่งกายมีส่วนช่วยในการส่งเสริมบุคลิกภาพ อารมณ์และความรู้สึก จะดีกว่าไหมถ้าให้นักเรียนมีส่วนช่วยออกแบบเครื่องแต่งกาย (ในจินตนาการ) ที่เค้าต้องใส่ไปโรงเรียนทุกวันด้วยตัวเอง ดีกว่าใส่เครื่องแบบที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องใส่เครื่องแบบที่เหมือนกันทุกโรงเรียน หากการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ในจินตนาการ)ของพวกเขาถูกนำไปต่อยอดและใช้จริงในอนาคต นั่นหมายถึงความคิดเล็ก ๆ เหล่านั้นมีส่วนช่วยทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีเอกลักษณ์เพิ่มมากขึ้น และยังเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ของพวกเขาได้อีกด้วย

Partner

CIDI

สิ้นสุดกิจกรรม

31/03/2019

Business World Exploration by BASE Playhouse

Challenge ที่จะพาน้องๆไปเปิดโลกธุรกิจ! โดยที่น้องๆจะได้ลงพื้นที่จริงเพื่อลอง Explore ธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ย่านเยาวราช ว่ามีธุรกิจอะไรที่ เจ๋ง แปลก และแหวกแนวบ้าง Peek-A-Boo Treasure ! Skills gained ที่สำคัญจะต้องเฟ้นหาธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน ด้วยความคิดสร้างสรรค์จริงๆได้ด้วย เช่น ธุรกิจขายพื้นที่โฆษณาบนเสื้อยืด ธุรกิจขับรถแทนในชั่วโมงเร่งด่วน ธุรกิจเก็บมูลสุนัขทั่วราชอาณาจักร ธุรกิจระบายอารมณ์โกรธ THE DESTRUCTION COMPANY

Partner

BASE Playhouse

สิ้นสุดกิจกรรม

31/03/2019

มาออกแบบโลโก้ชมรมกันเถอะ

โลโก้ เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โลโก้ที่ดีจะต้องออกแบบอย่างสอดคล้องกับทั้งจุดประสงค์ของแบรนด์ สื่ออารมณ์ให้กับลูกค้าในแบบที่ต้องการ จดจำง่าย มีความหมายและมีลักษณะเฉพาะ

Partner

TCDC

สิ้นสุดกิจกรรม

31/03/2019

THE STORY TELLER

Key Take Away ของ The Story Teller คือ “นักเล่าเรื่องที่ดี มีกระบวนการคิดอย่างไร” การเล่าเรื่องสามารถเล่าเรื่องได้หลายรูปแบบ เช่น เขียนเป็นข้อความ เล่าด้วยเสียงเป็นละครวิทยุ หรือการทำ video เล่าเรื่องราว ในครั้งนี้พี่ๆ rgb72 จะมาท้าทายน้อง ๆ ให้บอกเล่าเรื่องราวด้วยการทำ clip video เพื่อเผยแพร่ใน social network เล่าเรื่องอย่างไร ให้เรื่องเล่าของเราโดนใจคนฟังกับหัวข้อ “10 เรื่องที่ทำให้ปิดเทอมนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” Stage ของการทำสื่อประกอบด้วย 3 Stage 1. Pre-Production ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด โดยจะต้องหา idea เพื่อการเล่าเรื่องให้โดนใจคนฟัง มีเรื่องที่จะต้อง define ให้ได้ดังต่อไปนี้ ค้นหา Who & Why คิด Conceptual & Storyline คิด Storyboard 2. Production ลงมือทำสื่อนั้นๆ ซึ่งใน mission นี้เป็นการถ่ายทำ 3.Post- Production หลังจากถ่ายทำแล้วเป็นขั้นตอนของการตัดต่อ

Partner

RGB72

สิ้นสุดกิจกรรม

31/03/2019

UNIFORM FOR FUN

เครื่องแต่งกายหรือเครื่องแบบนักเรียนคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของนักเรียน เพราะในทุกๆ กิจกรรมเครื่องแต่งกายมีส่วนช่วยในการส่งเสริมบุคลิกภาพ อารมณ์และความรู้สึก จะดีกว่าไหมถ้าให้นักเรียนมีส่วนช่วยออกแบบเครื่องแต่งกาย (ในจินตนาการ) ที่เค้าต้องใส่ไปโรงเรียนทุกวันด้วยตัวเอง ดีกว่าใส่เครื่องแบบที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องใส่เครื่องแบบที่เหมือนกันทุกโรงเรียน หากการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ในจินตนาการ)ของพวกเขาถูกนำไปต่อยอดและใช้จริงในอนาคต นั่นหมายถึงความคิดเล็ก ๆ เหล่านั้นมีส่วนช่วยทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีเอกลักษณ์เพิ่มมากขึ้น และยังเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ของพวกเขาได้อีกด้วย

Partner

CIDI

สิ้นสุดกิจกรรม

31/03/2019

Business World Exploration by BASE Playhouse

Challenge ที่จะพาน้องๆไปเปิดโลกธุรกิจ! โดยที่น้องๆจะได้ลงพื้นที่จริงเพื่อลอง Explore ธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ย่านเยาวราช ว่ามีธุรกิจอะไรที่ เจ๋ง แปลก และแหวกแนวบ้าง Peek-A-Boo Treasure ! Skills gained ที่สำคัญจะต้องเฟ้นหาธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน ด้วยความคิดสร้างสรรค์จริงๆได้ด้วย เช่น ธุรกิจขายพื้นที่โฆษณาบนเสื้อยืด ธุรกิจขับรถแทนในชั่วโมงเร่งด่วน ธุรกิจเก็บมูลสุนัขทั่วราชอาณาจักร ธุรกิจระบายอารมณ์โกรธ THE DESTRUCTION COMPANY

Partner

BASE Playhouse

สิ้นสุดกิจกรรม

31/03/2019

ก่อนการเดินทางจะเริ่มขึ้น

ระหว่างนี้ให้ทีมนักเดินทางทุกทีม จัดกระเป๋าเตรียมตัวให้พร้อมโดย

1

"กดลงทะเบียนนักเดินทาง"

หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ไปที่

1

"กดลงทะเบียนนักเดินทาง"

หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ไปที่

2

"กดเข้าร่วมทีม"

หากยังไม่มีทีม

ให้เข้าร่วมที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

3

"พิชิต Challenge"

พิสูจน์ตัวเองผ่านการรับ Challenge

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

3

"พิชิต Challenge"

พิสูจน์ตัวเองผ่านการรับ Challenge

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

4

"ส่ง Challenge

ให้ดีให้ทัน"

ส่งงานตามเงื่อนไข เพื่อพิชิต Challenge

แล้วเตรียมรับ point เป็นรางวัล

หลังจากส่งภารกิจสำเร็จ